Het Oranje Kruis

Het Oranje Kruis is een overkoepelende organisatie op het gebied van de eerste hulp (EHBO).

Het Oranje Kruis heeft als missie om in Nederland kennis en kunde van EHBO te verspreiden. Het is een onafhankelijk certificerende organisatie op het gebied van Eerste Hulp. Het stelt eindtermen vast, stelt lesmaterialen samen en examineert en certificeert eerstehulpverleners.

De cursussen worden gegeven conform de gestelde richtlijnen van het Oranje Kruis en de cursisten ontvangen na de examens een gecertificeerd diploma.

Alle houders van een geldig Diploma Eerste Hulp/EHBO-diploma zijn zonder extra kosten verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen. Het Oranje Kruis heeft deze verzekering afgesloten om de eerstehulpverleners rugdekking te geven. Het Oranje Kruis vindt het belangrijk dat de eerstehulpverleners als het nodig is zonder angst hun werk kunnen doen.