Bestuur

Voorzitter:
De heer G.van der Kolk
Tel: 06-15478116

Secretariaat
Mevrouw M. van der Kolk
Tel: 074-3764743

Penningmeester
De heer J. van Berkel
Tel: 06-28179700

Beheer
De Heer G. van der Kolk
Tel: 06-15478116

Het bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken van de vereniging. Ze belegt vergaderingen, gaat naar vergaderingen buiten de vereniging, zorgt voor de diplomaverlengingen, verzorgt in samenspraak met de instructeur de lessen en beheert de financiën. Van het gevoerde beleid wordt tijdens de jaarvergadering verantwoording afgelegd.

De jaarvergadering (algemene ledenvergadering) is er voor en door de leden. Deze vindt meestal begin oktober plaats. Hierbij kunnen de leden diverse punten inbrengen en meedenken. Aanmerkingen en ideeën kunnen voor de vergadering bij het secretariaat worden gemeld en tijdens de rondvraag bestaat er ook de mogelijkheid.