Vergoedingen

Cursisten kunnen de cursuskosten terugvorderen van de zorgverzekeraars. Dit kan per zorgverzekeraar verschillen en vergoeding vindt vaak plaats vanuit de aanvullende verzekering. U kunt de polisvoorwaarden van uw verzekeraar het beste hiervoor raadplegen. Bij twijfel neemt u contact op met uw zorgverzekeraar.

U kunt een verklaring van betaling bij de penningmeester opvragen via info@ehbohengelo.nl.

Deze dient u samen met een kopie van het diploma of certificaat in bij de zorgverzekeraar.